Tábor Hromů, (rok 2002). / Camp Thunder, year 2002.

Letní skautský tábor s názvem – Tábor Hromů, rok 2002.
Summer Scout Camp called – Camp Thunder, year 2002.

Letní tábory patří neodmyslitelně k dětství a k výchově mladé generace. Na letním táboře lze prožít nejedno dobrodružství v kruhu přátel, bez nutnosti riskovat svoje zdravý, nebo život. Skautské tábory patří mezi jedny z nejlepších, pro výchovu a rozvoj každého dítěte v každé oblasti života. Program letních táborů je předem pečlivě připravován celým týmem vedoucích oddílu. Samozřejmě vždy záleží na kvalitě a proslulosti konkrétního skautského oddílu. 

Summer camps are inherent in childhood and the upbringing of the younger generation. In the summer camp you can experience many adventures in a circle of friends without having to risk your health or life. Scout camps are among the best for the upbringing and development of every child in every area of life. The summer camps program is carefully prepared by the entire team leading the section. Of course, it always depends on the quality and the renown of the particular Scout party.

kronika 003 kronika 004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více obrázků z táborové kroniky najdete na webovém portálu RAJČE. Odkaz uveden níže.
More pictures from the camp chronicle can be found on the TOMATO web portal. The link below.

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Tabor_Hromu._Rok_2002./

kronika 006

Napsat komentář