Tak trochu. Little.

Tak trochu.

Tak trochu lidé žijí, tak trochu uvádějí mnoho činností a věcí co dělají, ale jen trochu, tedy málo, nepatrně, spíš vůbec.
Tak trochu spí, tak trochu jedli, tak trochu jezdí autem, tak trochu si děti hrají. A také tak trochu věří v život Ježíše Krista a v Boha i v Ducha svatého.
Prostě říkají TAK TROCHU.
Pokud tak trochu půjdeš do schodů, tak NA PLNO upadneš, nebo schody nevyjdeš.
Pokud tak trochu řídíš auto a při tom tak trochu jíš a trochu i čteš textovku v mobilu, tak na PLNO můžeš havarovat.
NA PLNO, ne jen TROCHU.
Pokud se děti ve škole učí jen tak trochu, a jen tak trochu píšou domácí úkoly, tak pak na plno propadnou a mají špatné známky. NA PLNO, ne jen TROCHU.
Říkáš, že jíš, spíš, umýváš se, a pod, tak trochu, pak na PLNO budeš nemocen, ne jen TROCHU, ale na PLNO.
Buď pracuj u stroje na plno, nebo to neděj vůbec. Buď jdi do schodů na plno, nebo zůstaň radši dole. Vychovávej své děti na plno, ne jen trochu.
Zaváže-li si tvé dítě tkaničky u bot je tak TROCHU, pak si na ně šlápne a na PLNO si rozbije ústa, nos, koleno a třeba skončí v nemocnici, a to na PLNO, ne jen TROCHU.
Své dítě jsi totiž na PLNO nenaučil ty tkaničky dobře vázat a tak je na PLNO v nemocnici. Ne jen tak TROCHU, ale na PLNO.
Bůh se o svoje děti stará na plno, dal za nás to nejcennější, svého syna Ježíše Krista. Dal jej NA PLNO, celého, ne jen tak TROCHU.
Bůh nám dává vše a to na PLNO, ne jen tak TROCHU. Trochu tomuhle, trochu tamté církvi, trochu těm v tom divném městě, trochu kazatelům aby se neřeklo.
Vyznáváš-li o sobě, že žiješ v Kristu a on v tobě, pak Ty to žij na PLNO, ne jen tak TROCHU.
Říkáš-li kamarádům o Kristu o evangeliu, o Bohu, o zázracích, říkáš to vždy na PLNO nebo jen tak TROCHU?
Pokud to vykládáš jen tak TROCHU, pak jim neříkáš nic. Absolutně nic.
Auto taky řídíš na plno, stroj za mnoho miliónů korun ovládáš taky na plno, pokud ne a on se rozbije tvou vinou, tak to na PLNO zaplatíš. Vychováváš-li dítě jen tak trochu, tak Ti tu trochu výchovy vrátí v negativní podobě a to na PLNO.

Čti Boží slovo, NA PLNO. Mluv evangelium NA PLNO.
Žij v Kristu NA PLNO.

A, nebo jsi člověkem jen tak trochu?

Zjevení 4 / 8
Každá z těch čtyř bytosti měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem i nocí, říkaly: „Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí, který byl, který je a který přichází.“

Atana

Následující video, popisuje, jak lze žít na plno. 

The following video describes how to live in full.