Urči v přírodě 15 druhů keřů. / Identify 15 species of shrubs in nature.

Urči v přírodě 15 druhů keřů. / Identify 15 species of shrubs in nature.

Orlí pero: O7, Urči v přírodě 15 druhů keřů. Drobné, nebo složitější zkoušky a dovednosti pro děti i dospělé. Toto Orlí pero je věnováno cestě Ochranářství.

Eagle pen: O7, Identify 15 species of shrubs in nature. Tiny or more complex exams and skills for both children and adults. This Eagle Pen is dedicated to the Way of Protecting.

O-7. Urči v přírodě 15 druhů keřů. O-7. Identify 15 species of shrubs in nature. by VítězslavČermák on Scribd

Napsat komentář