Život s Mohawky. / Living with Mohawks.

Život s Mohawky. / Living with Mohawks.

Život s Mohawky – Kniha pro rok 2013, popisuje a shromažďuje záznamy z výletů a schůzek kmene.
Life with Mohawk – Book of 2013, describes and gathers records of trips and tribal meetings.

Poslední kniha. / The last book.

 

Život s Mohawky, rok 2013. Living with Mohawk year 2013. by VítězslavČermák on Scribd