Výstava Skautského pokladu. / Exhibition of the Scout Treasure.

Výstava Skautského pokladu. / Exhibition of the Scout Treasure.

1. 5. 2017 kmen Shawnee

Výstava skautského pokladu 1.5.2017Máme za sebou velice povedenou akci – 1. máj v Zábřehu.
Celý den zde byla přístupná naše velká prezentace o skautingu, kterou musel pojmout celý sál kulturního domu.
Celkově se na prezentaci přišlo podívat přes 250 lidí, což sice není obrovské číslo vzhledem k návštěvnosti jarmarku, ale pořád dostatek na to, aby v sále bylo neustále aspoň 5 lidí.
Hlavní složkou našich návštěvníků byli skauti. Ale skauti nejenom z našich aktivních členů, ale i Staré Páky či dokonce skauti z ostatních oddílů.

Koho jsme z našich členů mohli uvítat … viděli jsme zde Skřítka, Srnku, Lasičku, Lišku,Ťapku, Vrabčáka, Dyna ale většina přišla pomoci. Moc děkuji početné skupině Lednáčků – Eddie, Surikatě, Čače, Dela, Kajdě a Veverce.. také rádci rodu Vlků Gaosedovi Drápalovi a jeho bratrovi Hobitovi. Viděli jsme zde také Hrabovské Mývaly – došel Vítr s taťkou a Čivava se sestrou a mamkou. Všichni potěšili a byli moc fajn.

Tvrdé jádro podnáčelník Javor, podnáčelník Ostříž, rádce Sil byli velkou oporou, lezeckou desku obsluhoval bratr Gurchu – dík moc. Eva držela vstupné a Ferda se staral o kolo štěstí.
Dorazil i Kiwi s dětmi, Grizzly a jeho rodina, a také Lanka K., Helča, a také Heluš z Leštiny. Díky.Unkas, Komár, Brouk, Bobr, Netopýr, Křeček, Waope, Stopař, Drak, Dračák , Simír a další bývalí členové Čerokí, Žab… prostě paráda. Přišla i celá řada směs s poděkováním za pěknou výstavu a to je pro nás Šavany velká pocta.
Několik dětí – rodičů projevilo zájem o náš oddíl a tak bude fajn, když se k nám Šavanům připojí.

Josef Grund

18274787_780471402111824_1124608709720669097_n

1st May 2017 Shawnee

We have a very successful event – May 1st in Zábřeh.
There was a great day here for our great presentation of scouting, which had to be held at the whole hall of the cultural house.
Altogether, over 250 people came to see the show, which is not a huge number due to attendance at the fair, but still enough to keep at least 5 people in the hall.
The main component of our visitors was scouts. But the scouts are not only from our active members, but also the Old Pooks or even the scouts from the other divisions.

Who we could welcome from our members … we saw here the Skřítka, Srnku, Lasičku, Líška, Ťapku, Vrabčáka, Dyna but most of them came to help. Thank you very much to the group of Lednáčků – Eddie, Surikata, Čač, Dela, Kajda and Veverka .. also advisers to the Wolf family Gaosed Drápal and his brother Hobbit. We also saw Hrabovské Mývaly – Wind with dad and Chihuahua with his sister and mom. Everyone was pleased and they were fine.

The Hard Core Lieutenant Javor, Lieutenant Ostriff, Counselor Sil were a great support, the climbing board was served by Brother Gurch – thank you very much. Eve kept the entrance, and Ferda cared for the wheel of luck.
Kiwi arrived with his children, Grizzly and his family, and also Lanka K., Helca, and Helush of Leština. Thank you.Unkas, Komar, Brouk, Bobr, Bat, Hamster, Waope, Hitchhiker, Dragon, Dračák, Simir and other former Cherokee members, Frog … just great. There is a whole lot of blend with a thank you for a nice show and this is a great homage for us.
Several children – parents showed interest in our section and it would be nice to join the Sawans.

Josef Grund18221704_780471408778490_5305904723260234984_n

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Vystava_Skautskeho_pokladu._1.5.2017%2C_kmen_Shawnee/

Napsat komentář