Recent Posts

Vojenské mapy. / Military maps.

Posted on
Vojenské mapy. / Military maps. Převzato z portálu Geomatika. Docela zajímavé dozvědět se kolik je druhů map.  Taken from the Geomatics portal. Quite interesting to learn how many map types a...
Read More