O mně a o stránkách.

Proč byl ukončen původní web ATANA.UNAS.CZ?

Odpověď:

Vážený uživateli Webzdarma.cz,
bohužel Vám musíme oznámit, že z technických důvodů ukončujeme k 31. 10. 2016 provoz blogovacího systému blog.webzdarma.cz u projektu Webzdarma.cz (samotný projekt Webzdarma.cz bude pokračovat). Svou doménu atana.unas.cz můžete využívat i nadále. Po přihlášení v administraci na www.webzdarma.cz si přepněte doménu zpět na klasický webhosting.

Why was terminated ATANA.UNAS.CZ original site?

Answer:

Dear Webzdarma.cz,
We regret to announce that due to technical reasons for discontinuing 31. 10. 2016 operating system blog.webzdarma.cz blog at Webzdarma.cz project (the project itself will continue Webzdarma.cz). Atana.unas.cz your domain, you can still use. After logging in to the administration www.webzdarma.cz you switch back to the classic domain hosting.

Web ATANA.UNAS.CZ, je určený pro zájemce o skauting, woodcrafting, přírodu, společnost a jiné zajímavosti.
Každý z Vás si zde jistě najde to své.

Web designed for those interested in scouting, wood carving, nature, society and other attractions.
Each of you here will certainly find theirs.

Drobná rada:

Většinu obrázků lze ještě rozkliknout pro detailnější a ostřejší pohled.

Bit of advice:

Most images can be clicked for more detailed and sharper sight.

———————————————————————————————-

Vítězslav Čermák – Atana, Milínská 114 / III, Příbram, 26101, Czech republik

email: ducer@volny.cz

tel: 605 483 904
Kopie - Nepojmenovaný 3