Březová kůra č.279. / Birch Bark.

Březová kůra č.279. / Birch Bark.

Woodcraft Magazine Scout section – Three Shawnee.
From Zabreh in Moravia. Czech Republic.

Náčelnictvo kmene Shawnee, má v plánu vydat všechny ročníky Březové kůry v knižní podobě.
Zcelit tak celé dílo.

Shawnee Chiefs, he plans to publish all the birch bark in book form.
Complete the whole work.

Březová kůra č.279. / Birch… by on Scribd

https://shawnee.cz/