Herbář / Herbal

Posted on
Herbář / Herbal Orlí pera, Drobné, nebo složitější zkoušky a dovednosti pro děti i dospělé. Eagle feathers, small or complex testing and skills for children and adults. Popis tvorby Herbá...
Read More

Pečení chleba. / Baking bread.

Posted on
Pečení chleba. / Baking bread. Orlí pera, Drobné, nebo složitější zkoušky a dovednosti pro děti i dospělé. Eagle feathers, small or complex testing and skills for children and adults. &nbs...
Read More

Hmyz. / Insect.

Posted on
Hmyz. / Insect. Orlí pero : O – 30, Pořiď deset kvalitních snímků živého hmyzu. Hmyz byl fotografován na různých místech v různém časovém úseku. Eagle feather: O – 30, get...
Read More

Quest Entomolog.

Quest Entomolog. Mistrovství pro chlapce. Vypracováno pro turistický oddíl mládeže – Hvězda Severu – Brno Championship for boys. Designed for the tourist section of Youth – Star of the N...
Read More