Cesta na jih, Izraele. / The way to the south, Israel.

Cesta na jih, Izraele. / The way to the south, Israel.

Cesta na jih Izraele -přednáška s promítáním D.Kolingera
Mana, Apoštolská církev Strakonice
Journey to the South of Israel – lecture with D. Kolinger projection
Mana, Apostolic Church of Strakonice