Izrael – Biblická země. / Israel – The Biblical Land.

Izrael – Biblická země. / Israel – The Biblical Land.

První obrázky z cesty po jižním Izraeli. S cestovní kanceláří Olivecom a s přátely z Církve živého Boha, sbor Archa víry – Příbram. 26 – 27.2.2018.

Text převzat z propozic.:
Tato úchvatná země si svojí krásou a historií získává každého, kdo ji jednou navštívil. Podívejme se spolu na řadu biblických míst, a nechme stránky Bible, aby k nám mluvily právě zde. Podíváme se na místa ztracená hluboko v Negevské poušti, zastavíme se v Eilatu na nejjižnějším cípu Izraele, uvidíme Šalomounovy měděné doly v Timně, vykoupáme se v Mrtvém moři, navštívíme Jeruzalém i Betlém a řadu dalších biblických a historických míst.
Kromě slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování nás čeká také nadstandardní průvodcovský servis a množství nezapomenutelných zážitků.

The first pictures of a trip to southern Israel. With travel agency Olivecom and friends from the Church of the Living God, the Arch of Faith Corps – Příbram. 26 – 27.2.2018.

Text taken from sentences:
This fascinating country gets its beauty and history everybody who has visited it once. Let’s take a look at a number of biblical places and let the Bible site talk to us here. We will take a look at places lost deep in the Negev desert, stop at Eilat at the southernmost tip of Israel, see Solomon’s copper mines in Timn, bathe in the Dead Sea, visit Jerusalem and Bethlehem, and many other biblical and historical sites.
In addition to a decent accommodation with half board and comfortable traveling, we also have an extraordinary guiding service and many unforgettable experiences.