Jestřábí pařáty. Duben 2019 / Hawk claws. April 2019

Jestřábí pařáty. Duben 2019 / Hawk claws. April 2019

Vydáno a určeno výhradně k prezentaci projektu Akademie Jaroslava Foglara. Editor: Mgr. Slavomil Janov. Kontakt: tel.: 602 686 725, e-mail: oldskauting@email.cz. Kresby v tomto vydání: Karel Zeman, Milan Teslevič
a archiv/Slovenský skauting. Foto: Zdeněk Zapletal. © 48. klub oldskautů Jestřábi, Praha, duben 2019.

Published and intended exclusively for presentation of Jaroslav Foglar Academy project. Editor: Mgr. Slavomil Janov. Contact: tel .: +420 602 686 725, e-mail: oldskauting@email.cz. Drawings in this issue: Karel Zeman, Milan Teslevič
and Archive / Slovak Scouting. Photo: Zdeněk Zapletal. © 48th club of old cars Jestřábi, Prague, April 2019.

Jestřábí pařáty. Duben 2019… by on Scribd