Postavte si pantograf. / Build the pantograph.

Postavte si pantograf. / Build the pantograph.

V době možností elektronického kopírování je tento návod možná již velmi starý.
Ale, jistě se uplatní na letním táboře.
At times of electronic copying, this manual may be very old.
But, certainly applies to summer camp.

Převzato z časopisu ABC, č.7. 1985 – 1986.
Taken from ABC, No.7. 1985-1986.