Přístřešek a vázané stavby. / Shelter and tied buildings.

AKTUALIZOVÁNO / UPDATED

Skautský tábor na Vystrkově u Orlické přehrady – II.
Přístřešek a vázané stavby.

V průběhu prvních dní letních prázdnin opět vznikl můj táborový přístřešek.
Pro pohodlné ulehnutí ke spánku, jsem vytvořil dvě proutkové postele. Jednu pro spaní pod širákem a druhou v případě deště v přístřešku.

Z dalších drobností vznikla malá sedačka a pomocí pásků z PET lahví jsem opravil již notně rozbitou a používanou židli.

Co vzniklo dál? Za pomoci hochů ze skautského oddílu Dub Všenory, jsme vytvořily saunu – parní lázeň, tak byla umístěna na břehu jezera. Saunu využívají chlapci i dívky skoro každý den.

Atana

Scout camp in Vystrkov near the Orlick dam – II.
Shelter and tied buildings.

During the first days of the summer holidays, my camp shelter was created again.
For a comfortable bedtime, I created two wicker beds. One for sleeping under a canopy and the other in case of rain in the shelter.

From other details, a small seat was created, and with the help of PET bottle tapes, I repaired a chair that had been significantly broken and used.

What came next? With the help of the boys from the Dub Všenory scout club, we created a sauna – a steam bath, so it was located on the shores of the lake. The sauna is used by both boys and girls almost every day.

Atana