Shackleton 2020

Shackleton 2020

Převzato ze stránek : 

www.rrpribram.cz/l/shackleton-2020/

Shackleton 2020, je akce Royal Rangers, kterou každoročně pořádá 54. přední hlídka z Vlašimi.
Letošní Polární akce několika oddílů Royal Rangers se uskutečnila o víkendu
17 – 19. Ledna 2020.
Z Příbrami se zimního táboření účastnila 19. přední hlídka Royal Rangers pod vedením zkušených vedoucích.
V pátek se odjíždělo v odpoledních hodinách na jih Čech na turistickou základnu Dálava nedaleko Kaplice u Českých Budějovic.
Program byl na motivy skutečného příběhu polárníka Shackletona. Na 30 účastníků ve věku 8 až 15 let, si o víkendu muselo poradit s nepřízní počasí a dalšími náročnými úkoly, například orientace v lesním terénu jak za světla, tak za tmy, rozdělání a uvaření jídla v intenzivním dešti, kdy déšť vystřídal mokrý sníh. Udržení se v teple a suchu, zde se ukázalo u některých nedostatečné dobré vybavení. Přebrodění říčky na boso, kde teplota vody byla necelé tři stupně. A mnoho dalších dnes již málo známých dovedností se zaměřením na táboření. Inu aplikace rozdělání ohně, nebo aplikace zabalení batohu se v mobilním telefonu nevyskytuje.
V teplém zázemí základny, byl večerní program koncipován edukativním směrem, promítání dostupných materiálů z expedice sira Shackletna s následnou besedou, četba krátkých povídek a zpívání nejen tábornických písní. Vyráběl se lihový vařič z hliníkových plechovek, domlouval se postup na odpolední expedici.
Mnoho účastníků tak poznalo, kam mohou se svými silami dojít a kde mohou stále vylepšovat svoje znalosti a dovednosti.
Královská transatlantická expedice 2020, se plně vydařila a přinesla nevšední, neopakovatelné, zážitky dětem, pro něž pobyt v přírodě je stále víc než skvělé herní aplikace v mobilu.

19.přední hlídka Royal Rangers – Příbram

 

 Shackleton 2020 is the Royal Rangers event, organized annually by the 54th Front Guard from Vlašim.
This year’s Polar Action of several Royal Rangers sections took place on the weekend
17 – 19 January 2020.
From Příbram, the 19th Royal Rangers Front Guard took part in winter camping under the guidance of experienced leaders.
On Friday, they departed in the afternoon to the south of Bohemia for the Dálava tourist base near Kaplice near České Budějovice.
The program was based on the true story of Arctic Shackleton. At 30 participants aged 8 to 15, they had to cope with bad weather and other challenges during the weekend, such as navigating the forest terrain in both light and dark, making and cooking food in heavy rain, when rain was replaced by wet snow. Keeping warm and dry, there was some lack of good equipment. Wade barefoot, where the water temperature was less than three degrees. And many other little-known camping skills today. There is no application for making a fire or packing a backpack in a mobile phone.
In the warm base of the base, the evening program was conceived in an educational direction, screening of available materials from the Sir Shackletn expedition followed by a discussion, reading short stories and singing not only camping songs. Alcohol cooker was made of aluminum cans, negotiated for an afternoon expedition.
So many participants knew where they could go and where they could still improve their knowledge and skills.
The royal transatlantic expedition 2020, was a great success and brought an unusual, unrepeatable experience for children, for whom staying in the countryside is still more than a great game application in mobile.

19th Royal Guard Rangers – Pribram