Skautské tábořiště na Vystrkově. – Orlická přehrada. / Scout camp in Vystrkov. – Orlík Dam.

Skautské tábořiště na Vystrkově. – Orlická přehrada.                         Scout camp in Vystrkov. – Orlík Dam.

Vystrkov 2019                                                                                                                                                                                        Letní tábořiště na Vystrkově je plné radostného života Vodních skautů ze Všenor. Celotáborová hra na téma – Kalendářní rok dospěla ke svému závěru. Dnes se hraje poslední etapa hry – Prosinec.
Zde je několik obrázků z tábořiště.
Připravuje se i celotáborová hra pro další oddíl, který přijede již v sobotu.
9 – 12.72019

Vystrkov 2019
The summer camp at Vystrkov is full of joyful life of the Water Scouts of Všenor. A full-board game on the theme – Calendar year has come to its conclusion. Today is the last stage of the game – December.
Here are some pictures from the campsite.
A whole-game game is being prepared for the next section, which will arrive on Saturday.
9 – July 12, 2019