Stavitel tábořiště. / The camp constructor.

Stavitel tábořiště. / The camp constructor.

Mistrovství pro chlapce. Drobné zkoušky, které mnohé učí.

Vypracováno pro turistický oddíl mládeže – Hvězda Severu – Brno

Championship for boys. Little tests that many teach.

Designed for the tourist section of Youth – Hvězda Severu – Brno

QUEST – Stavitel tábořiště. / The camp constructor. by VítězslavČermák on Scribd