Tajné inkousty. / Secret inks.

Tajné inkousty. / Secret inks.

Kdo by nechtěl poslat kamarádovi tajnou zprávu, kde se sejdou, co podniknou. Nebo zašifrovat tajným inkoustem, kam byl uložene táborový poklad. 
Mimo běžných tajných inkoustů, můžeme použít i trochu chemie. Dobře o tom pojednává publikace níže uvedená.
Běžné tajné inkousty, Citronová šťáva. Píšeme na papír a pak necháme uschnout. Pro vyvolání použijeme termickou  cestu. Tedy papír zahřejeme nad plamenem svíčky, nebo nad plotnou, nad klasickou žárovkou, apod.
Dalším inkoustem se nám může stát Mléko, šťáva z Cibule, ocet, pot nebo sliny. Vyvolání textu je stejné jako u Citronové šťávy. 

Uvádím zde i jeden odkaz na webové stránky.

Who would not want to send a secret message to a friend, where they will meet what they will do. Or encrypt the secret ink where the treasure of the camp was stored.
Besides the usual secret inks, we can use a little chemistry. This is a good thing about the publications listed below.
Regular inks, Lemon juice. We write on the paper and then let it dry. We will use the thermal path to invoke. So, we heat the paper above the candle flame or above the plate, above the classic bulb, etc.
Another ink can become Milk, Juice from Onion, vinegar, pot or saliva. Calling text is the same as for Lemon Juice.

Here is a link to a website.http://www.wikihow.cz/Jak-ps%C3%A1t-neviditeln%C3%BDm-inkoustem

Tajné inkousty. Secret inks. by VítězslavČermák on Scribd