Uzle – Knowledge – Znalostní Požadavky / merit badges

Uzle – Knowledge – Znalostní Požadavky / merit badges

Uzle – Znalostní Požadavky / merit badges
Vlastní odborka je bez vypsaných odpovědí, zde je pouze studijní materiál a stručné odpovědi, které se mohou děti naučit.

Použité informace z:
Used information from:

https://is.muni.cz/el/1451/jaro2012/nk1074/Teorie_didaktika_horolezectvi_2.pdf

https://www.animatedknots.com/

 

Knowledge Requirements / merit badges
The subject itself has no answers, here is only the study material and brief answers that children can learn.

Odborka Uzlování – Znalostn… by VítězslavČermák on Scribd