Pojď s námi. / Come with us.

Pojď s námi. / Come with us.

Film je stylizovaný dokument o životě ve skautském táboře nazvaný Pojď s námi! Hudbu k němu složil Jiří Srnka a na filmu se také významně podílel Jaroslav Foglar..

The film is a stylized documentary about life in a scout camp called Come with us! Music composed by him Jiří Srnka and the film also contributed significantly Jaroslav Foglar ..

Napsat komentář