Přestavba. / Reconstruction.

Přestavba. / Reconstruction.

Církev Živého Boha, sbor Archa víry, Příbram. Fotografie z průběhu přestavby církevních prostor. Březen 2017 až Červen 2017. Průběžně však prostory vylepšujeme a zkrášlujeme.

The Church of the Living God, the Arch of Faith, the city of Pribram. Photos from the redevelopment of the church. March 2017 to June 2017. However, continuously improving and beautifying spaces.

Napsat komentář