Solární trouba, vaření, pečení. / Solar oven, cooking, baking.

Solární trouba, vaření, pečení. / Solar oven, cooking, baking.

Převzato z časopisu: BOYS LIFE. / Taken from the magazine: BOYS LIFE.

http://www.boyslife.org

Solární táborové vaření.
Nemusíte mýt klasický čtyř plotýnkový plynový, nebo elektrický vařič.
Stačí trochu improvizace a přemýšlení.
Pak lze vařit i pro větší skupinu. Vše, co potřebujete, je dostatek slunečního světla. Vytvořte si vlastní solární troubu a nakrmte celou družinu.
Solární pece pracují tím, že odráží sluneční světlo od odrazné plochy do hrnce.
Čím je více slunečního záření, tím rychleji se vaše jídlo uvaří. Je to snadné a levné.
Je dobré mít též hrnce celé černé a nejlépe s velkou absorpční vlastností slunečního záření.

reflector-5Co budete potřebovat:
Pizza box, nebo jinou krabici.
Černý papír.
Hliníkovou fólii – alobal, nebo zrcadla.
Plastovou fólii, přes alobal.
Permanentní značkovač, fixu.
Lepidlo.
Pásku lepící.
Nůžky.
Pravítko.
Provázek.

Solar Camp Cooking.
You do not have to wash a classic four-hot gas or electric cooker.
Just a little improvisation and thinking.
Then you can also cook for a larger group. All you need is enough sunlight. Create your own solar oven and feed the whole party.
Solar furnaces work by reflecting the sunlight from a reflective surface to a pot.
The more sunlight the faster your food is cooked. It’s easy and cheap.
It is also good to have pots all black and preferably with great absorption properties of sunlight.

reflector-2What you need:reflector-1
Pizza box, or other box.
Black paper.
Aluminum foil – Alobal, or mirror.
Plastic foil over the alobal.
Permanent marker, fix.
Adhesive.
Tape adhesive.
Scissors.
Ruler.
String.

 

Solar 1.Solar 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více obrázků najdete na webovém portálu RAJČE. Odkaz uveden níže.
More pictures can be found on the TOMATO web portal. The link below.

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Solarni_trouba_-_peceni./

A jedno nejnovější video od bratra z Cubscouts. 

And one of the latest video from the brother of Cubscouts.

Napsat komentář