Truhla pokladů kmene Shawnee. / Coffer treasure Shawnee tribe.

TRUHLA POKLADŮ

????????????????????????????????????

Seigo bratři a sestry, 

akce v Hrabové byla super. I přes opět totální neúčast bratrů a sester z oddílů skautů a skautek okresu Šumperk jsme slavili úspěch. Návštěvníci z mnoha míst byli nadšeni z bohaté expozice. Musím poděkovat členům kmene Sněhurce, Medvědovi. Eddie, Veverce, Matoušovi, Čěškovi a také Silvě, Martinovi, Mráčkovi za podporu akce.

Poděkování také zaslouží evagelický sbor v Hrabové za zapůjčení prostor a také Gali za podporu, fotografování atd. Strážci pokladu byli Jerry, Rony, Ropák a Medvěd.

Vážíme si účasti také starosty města Zábřeha, Františka Johna a ředitele 3. ZŠ zÁBŘEH  pana Lachnita, kteří dorazili na naše oficiální pozvání.

 Za kmen Trojka Shawnee – Mikčinikwa

24.9.2016

Seigo brothers and sisters,
Action Hrabové was super. Despite the total absence again brothers and sisters from sections of Scouts district Šumperk we had success. Visitors from many outlets were thrilled with the extensive exposure. I have to thank the members of the tribe Snow White, Bear. Eddie, squirrel, Matthew, Czech and Silva Martin, cloudless support for the event.
Acknowledgements also deserves evagelický corps Hrabové for renting space and support for Gali, photography etc. treasurer were Jerry, Rony, ROPAK and Bear.
We appreciate the participation also mayor of Zábřeha, John Francis Elementary School and director of the third Zábřeha Mr. Lachnit, who arrived at our official invitation.
  For Shawnee tribe Troika – Mikčinikwa

Více obrázků na Rajčeti.
More pictures on tomatoes.

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Truhla_pokladu%2C_kmen_Shawnee%2C_25.9.2016/

Napsat komentář