Vyrobte si taštičku na ocílku a troud. / Make the bag on your eye and then.

Vyrobte si taštičku na ocílku a troud. / Make the bag on your eye and then.

Mnohokrát nosíme v batohu jen tak volně Ocílku pro křesání a někde v sáčku trochu troudu. Občas se stane, že se tyto věci jaksi ztratí a nebo vysypou. Zde je jeden z mnoha návodů na výrobu taštičky pro uložení ocílky a troudu.
Článek i náhledový obrázek byl převzat z časopisu SCOUTING, Leden 1940. 

Many times we carry in a backpack just so loosely for a kerchief and some bag in some bag. Sometimes it happens that these things are somehow lost or gone. Here is one of the many instructions for making a pouch for the storage of the lens and the tester.
Both the article and the preview image were taken from SCOUTING magazine,           January 1940.

Napsat komentář