Bahenní koupel. / Mud bath.

Posted on
Příběh osmnáctý. Bahenní koupel. Sourozenci František a Zdeněk si letního tábora na veliké louce u potoka a s každodenním sluníčkem na obloze užívají, jak jen mohou. Plní nejrůzně...
Read More

Fight Night. / Noční boj.

Posted on
Story seventeenth. Night fight.  Boys like to compete, measure not only their physical strength but also their sharp language. Every boy’s nation is devastating by future warriors, conquerors, ...
Read More

Noční boj. / Fight Night.

Posted on
Příběh sedmnáctý. Noční boj.   Chlapci rádi soupeří, poměřují nejen svoje fyzické síly, ale i svůj ostrý jazyk. Odpradávna je každý chlapecký národ budoucími válečníky, dob...
Read More